VIVEIROS MOREIRA, S.L.

 

Podemos prestarlle case tódolos servicios relacionados co mantemento, realización e planificación  do seu xardín. 

- Podas de árbores, arbustos, froiteiras, etc.

- Abonados e tratamentos fitosanitarios.

- Mantementos integrais.

- Instalación de rega (automatizada, manual), en ´diferentes sistemas (aspersión, goteo, microaspersión, nebulización, etc.).

- Instalación de céspedes, escarificados, resementeiras, tratamentos herbicidas selectivos, etc.

- Suministro e plantación de plantas, arbustos e árbores.

- Asesoramento "in situ" sobre o mantemento, tratamentos, podas, etc.

- Deseño e programas de realización de xardíns, sen execución.

- Deseño e completa realización de xardíns.

- Instalación e automatización de estanques.

Ir a versión castellano

VIVEIROS MOREIRA, S.L.  |  info@viveirosmoreira.com