VIVEIROS MOREIRA, S.L.

 

   Realizamos traballos de deseño, asesoramento, podas, cortas, instalacións de rega, etc.

     Dispomos dun equipo capacitado para realizar múltiples traballos de xardinería, incluindo deseños e execución dos xardíns, con maquinaria adecuada para a realización de case tódolos traballos, con empresas colaboradoras que poden realizar calquer traballo solicitado.

     Solicítennos presuposto sen compromiso.

     O deseño, planos de instalacións de rega, e presupostos con deseño de execución e visitas de asesoramento en fincas, teñen un pequeno coste de desprazamento. Non dubiden en consultaren os servicios dos que precisen.

Ir a versión castellano


Tf.: 981 340898


 

VIVEIROS MOREIRA, S.L.  |  info@viveirosmoreira.com