VIVEIROS MOREIRA, S.L.

 

 

 O deseño e execución de xardíns é realizado seguindo unha serie de fases

 

Deseño con execución.-

 

      Visita á finca, xardín ou pequena parcela. A toma de contacto co terreo, orientación, vistas, tipo de solo, toma de fotografías, dimensións e se fose preciso medición; fanse indispensables para o deseño posterior.

      Deseño en 3D, planos de rega. Realización de deseño de plantación, distribución de espazos, planos de rega, etc.

     Presentación e modificacións. Mostra ó promotor do xardín do deseño realizado, e modificación según as preferencias do mesmo, axustándose ás necesidades técnicas.

     Elaboración de presuposto. Porterior ás modificacións realizadas polo promotor, elabórase o presuposto según o deseño final.

     Execución de xardín. Realización de labores e traballos precisos para a completa execución do xardín según deseño e presuposto. Garántense planta e materiais por un ano.

 


 Deseño sen execución.- 

 

       Visita á finca, xardín ou pequena parcela. A toma de contacto co terreo, orientación, vistas, tipo de solo, toma de fotografías, dimensións e se fose preciso medición; fanse indispensables para o deseño posterior. 

     Deseño en 3D, planos de rega. Realización de deseño de plantación, distribución de espazos, planos de rega, etc.

     Presentación e modificacións. Mostra ó promotor do xardín do deseño realizado, e modificación según as preferencias do mesmo, axustándose ás necesidades técnicas.

     Elaboración de presuposto de planta e materiais. Porterior ás modificacións realizadas polo promotor, elabórase o presuposto de planta e materiais, sen man de obra de execución do xardín.

     Suministro de materiais e planta. O suministro realízase sen costes engadidos na zona que de cotío o fai VIVEIROS MOREIRA,S.L..

 


Ir a versión castellano

VIVEIROS MOREIRA, S.L. Tf.: 981 340898

 

 VIVEIROS MOREIRA, S.L. Tf.: 981 340898

 

VIVEIROS MOREIRA, S.L.  |  info@viveirosmoreira.com